Image
MgA. David Töpper

hlavní architekt, ČKA 03851

Prestižní ateliér architektury Evy Jiřičné na pražské UMPRUM absolvoval projektem Struktura & Ornament. Dále studoval na Facoltá del design Politecnico di Milano, Department of Structural Enginering Union College NY, Fakulta stavební ČVUT. Je autorizovaným architektem, aktivním členem České komory architektů. Porotce proškolený pro architektonické a urbanistické soutěže.

Image
Ing. Václav Töpper

mentor ateliéru

Absolvoval Fakultu stavební ČVUT. Celý svůj profesní život zasvětil developementu staveb ve společnosti SKANSKA (IPS). Když po pětatřiceti letech odcházel, byl druhým nejdéle pracujícím zaměstnancem ve firmě. Za opus magnum své práce považuje stavbu centrály ČSOB v pražských Radlicích.